Repika и Character.AI, които предлагат AI спътници, вече не позволяват съдържание за възрастни, което разгневи някои потребители, които са били дълбоко ангажирани с техните чатботове (Anna Tong/Reuters)
Анна Тонг / Ройтерс:

Repika и Character.AI, които предлагат AI спътници, вече не позволяват съдържание за възрастни, което разгневи някои потребители, които са били дълбоко ангажирани с техните чатботове.– След като временно затвори кожения си бизнес по време на пандемията, Травис Бътъруърт се оказва самотен и отегчен у дома.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *