British Gas, Scottish Power и Ofo поеха контрола върху инсталациите за принудително измерванеПравителството казва, че British Gas, Scottish Power и Ovo са съставлявали 70% от всички инсталации, изведени от експлоатация миналата година.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *