Как ремонтът на логистичната мрежа на Amazon в САЩ през последните месеци намали времето за доставка, промени управлението на инвентара и промени резултатите от търсенето на уебсайта (Sebastian Herrera/Wall Street Journal)
Себастиан Ерера / Wall Street Journal:

Как основното преразглеждане на логистичната мрежа на Amazon в САЩ през последните месеци намали времето за доставка, промени управлението на инвентара и промени резултатите от търсенето на уебсайта– Компанията се стреми да намали времето за пътуване на пакета, въпреки че някои продавачи все още съобщават за закъснения – Amazon.com направи промяна в своята широка логистична мрежа…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *