Американските университети преработват учебните си програми за полупроводници и сключват сделки с индустрията за обучение на персонал, тъй като Законът за CHIPS има за цел да даде тласък на индустрията за чипове в САЩ (Prachi Patel/IEEE Spectrum)
Прачи Пател / IEEE спектър:

Американските университети преработват своите учебни програми за полупроводници и сключват индустриални сделки за обучение на служители, тъй като Законът за CHIPS има за цел да даде тласък на индустрията за чипове в САЩ.– Законът за CHIPS може да изисква 50 000 нови инженери – Законът за CHIPS и науката, целящи да започнат производството на чипове…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *