Изследванията установяват, че AI асистентите може да са в състояние да влияят на потребителите без тяхно знание, подобно на хората, които се клатят един друг чрез сътрудничество и социални норми (Christopher Mims/Wall Street Journal)
Кристофър Мимс / Wall Street Journal:

Изследванията установяват, че асистентите с изкуствен интелект може да са в състояние да влияят на потребителите без тяхно знание, подобно на хората, които се подтикват взаимно чрез сътрудничество и социални норми.AI помощниците може да са в състояние да променят нашите перспективи, без дори да го осъзнаваме. „Това, което е интересно тук, е точността“, казва един експерт.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *