Поглед към възхода на Fusus, противоречива полицейска технологична платформа, която интегрира наблюдение с камери с предсказуема полиция, използвана в повече от 60 американски града в повече от 12 щата (Avi Asher-Schapiro/Context)
Ави Ашер Шапиро / контекст:

Поглед към възхода на Fusus, противоречива полицейска платформа, която интегрира наблюдение с камери с предсказуема полиция, използвана в повече от 60 американски града в повече от 12 щата– Внедряване на Fusus, полицейска технологична платформа, която интегрира публични и частни камери с предсказуемо полицейско наблюдение и други инструменти за наблюдение…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *