Супермаркет Проучване на цените на храните и гориватаОрганът за наблюдение на конкуренцията ще провери дали липсата на конкуренция означава, че клиентите плащат повече.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *