Гняв от краденето на килими от социални жилищаГрупи за борба с бедността призовават наемодателите да спрат да късат килими между наемателите и да оставят подовете празни.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *