Futu и Tiger Brokers, две регистрирани на Nasdaq онлайн брокерски компании, обслужващи клиенти в Китай, планират да премахнат приложения от китайските магазини за приложения и да спрат да правят бизнес с потребители (James T. Areddy/Wall Street Journal)
Джеймс Т. Аз искам / Wall Street Journal:

Futu и Tiger Brokers, две регистрирани на Nasdaq онлайн брокерски компании, обслужващи клиенти в Китай, планират да премахнат приложения от китайските магазини за приложения и да спрат да правят бизнес с потребителите.– Онлайн брокерските компании по-рано се съгласиха да спрат да приемат нови клиенти от континентален Китай – Двама онлайн брокери, регистрирани на NASDAQ…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *