Meta започна да възстановява средства на рекламодателите за проблем през април, който доведе до увеличаване на разходите за кампания; По-малките рекламодатели казват, че процесът на възстановяване е по-бавен за тях (Bloomberg)
Блумбърг:

Meta започна да възстановява средства на рекламодателите за проблем през април, който доведе до увеличаване на разходите за кампания; По-малките рекламодатели казват, че процесът на възстановяване е по-бавен за тях– Meta Platforms Inc. При възстановяване на средства на рекламодатели за сериозен проблем миналия месец, който доведе до скъпо увеличаване на разходите в компаниите…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *