Поглед към AmpereOne, новото трето поколение CPU за център за данни от Ampere, първата компания, която използва собствена архитектура, и неговите измамни твърдения за производителност (SemiAnalysis)
полуанализ:

Поглед към AmpereOne, новото трето поколение процесор за център за данни от Ampere, първият на компанията, който използва собствена архитектура, и неговите измамни твърдения за производителност– Чиплети, усъвършенствано опаковане и измамни твърдения за производителност – Ampere Computing е специализирана в процесори за пазара на облачни центрове за данни.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *