Фермерите и ветеринарните лекари, изправени пред масова травма, се нуждаят от повече помощФермери и ветеринарни лекари, травматизирани от масово избиване, не получават достатъчно подкрепа за психичното здраве, констатира доклад.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *