Поглед към решенията на SCOTUS по Gonzalez v. Google и Twitter срещу.
Майк Масник / измърморих аз:

Поглед към решенията на SCOTUS по Gonzalez v. Google и Twitter срещу.Дългото ни патриотично чакане как Върховният съд ще се произнесе по раздел 230 приключи и отговорът е… трябва да продължим да чакаме.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *