Дългосрочно заболяване: как индексът променя икономиката на Обединеното кралствоНа всеки 13 души един болен работи за продължителен период от време – и икономистите казват, че това вреди на растежа.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *