Точкуване: AT&T иска от FCC да блокира план на SpaceX/T-Mobile, който позволява на Starlink да обслужва зони, които нямат покритие на T-Mobile, казвайки "Правилата на FCC не позволяват" Това е (Джон Бродкин / Ars Technica)
Джон Бродкин / Ars Technica:

Оценяване: AT&T иска от FCC да блокира плана на SpaceX/T-Mobile, който позволява Starlink в зони на обслужване, които нямат покритие на T-Mobile, като казва, че „правилата на FCC не го позволяват“– AT&T и селските оператори казват, че телефонната услуга, захранвана от Starlink, може да причини смущения.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *