19 глупаво упълномощени съседи, които биха ме измъкнали бързо от мястото ми19 глупаво упълномощени съседи, които биха ме измъкнали бързо от мястото миSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *