Практически с помощта на асистента за писане на AI на Google: твърд стил, неточна информация, противоречиви документи и поведение в Gmail, страхотен при съставянето на жалби и много повече (Paresh Dave/Wired)
енорийски разработчик / С кабел:

Практически с помощ при писане на Google Duet AI: Строг стил, неточна информация, непоследователно поведение в Документи и Gmail, страхотно в съставянето на жалби и много повече– Използвах Duet AI, за да изпращам имейли и да планирам сватбата си. Неговото писане може да бъде блокадно и стереотипно – но това е поглед към бъдещето на приложенията за продуктивност.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *