Базираната в Ню Йорк OpenFin, която предоставя инструменти на финансовите институции за изграждане на унифицирани цифрови работни пространства, набра $35 милиона Серия D, ръководена от Bank of America (Mike Butcher/TechCrunch)
Майк Бъчър / Techcrunch:

Базираната в Ню Йорк OpenFin, която предоставя инструменти на финансовите институции за изграждане на унифицирани цифрови работни пространства, набра $35 милиона Серия D, ръководена от Bank of America.За разлика от Bloomberg Terminal след интернет ерата, OpenFin беше стартираща компания, която се присъедини към революционния свят на потребителските интерфейси към бързо движеща се информация през 2010 г.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *