Намаляване на натоварването в Южна Африка: корените на проблема с мощността на EskomКак корупцията, подкрепяна от престъпна мрежа, доведе до най-лошите спирания на тока в Южна Африка.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *