Източници: След затварянето на Arm Research миналата година, Arm планира да намали "небето е синьо" Проучване и фокусиране върху търговски жизнеспособни продукти преди тазгодишното IPO (Anna Gross / Financial Times)
Анна Грос / финансови времена:

Източници: След затварянето на Arm Research миналата година, Arm планира да ограничи своите изследвания на „синьото небе“ и да се съсредоточи върху търговски жизнеспособни продукти, преди тазгодишното IPOБританският дизайнер на чипове е изправен пред критики, след като затвори ключово звено, за да се съсредоточи повече върху комерсиалните продукти

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *