Имейл: Twitter казва на изследователите да изтрият всички данни от Twitter, съхранявани в техните системи, в рамките на 30 дни след изтичане на споразумението или след подписването на нов договор (Chris Stokel-Walker/The i Paper)
Крис Стокел Уокър / хартия i:

Имейл: Twitter изисква изследователите да изтрият всички данни от Twitter, съхранявани в техните системи, в рамките на 30 дни след изтичане на споразумението им или подписват нов договорЕксклузивно: Повишете цената на академичния достъп в сравнение с „изгарянето на книги“ на фона на опасения, че това ще навреди на борбата срещу дезинформацията онлайн

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *