Home

Изследователи: Алгоритъмът за криптиране GEA-1, използван за GPRS данни в 2G мрежи, е отслабен от своите дизайнери; ETSI обвинява разпоредбите за износ (Lorenzo Franceschi-Bicchierai / VICE)

Лоренцо Франчески-Бичерай / заместник: Изследователи: Алгоритъмът за криптиране GEA-1, използван за GPRS данни в 2G…